Η ομορφιά είναι μια υπόσχεση ευτυχίας

Η ομορφιά είναι μια υπόσχεση ευτυχίας

Ομορφιά: αντικειμενικά είναι η μαθηματική συμμετρία, η αρμονική αναλογία στο πρόσωπο και στο σώμα, όπου σε συνδυασμό με την ψυχική και εσωτερική ομορφιά εκπέμπουν μια ευχάριστη αίσθηση και έλξη. Οι φιλόσοφοι του μεσαίωνα χαρακτήριζαν την ομορφιά σαν «την λάμψη της αλήθειας». Το κάλλος, το ωραίο είναι βασικά στοιχεία της Τέχνης. Η Αισθητική είναι η επιστήμη, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην διατήρηση του ωραίου, η οποία φροντίζει ποικιλοτρόπως το μεγάλο αυτό κεφάλαιο της ζωής μας, που είναι η ομορφιά!

Το Ινστιτούτο μας, με ιδιαίτερη αγάπη και φροντίδα και με τα πιο σύγχρονα μέσα, ταυτίζεται με αυτή την φιλοσοφία για την ομορφιά.

Stendhal, 1783-1842, Γάλλος συγγραφέας